Nizip Meslek Yüksek Okulu

Nizip Meslek Yüksek Okulu (http://www.nizipmyo.com/)
-   GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (http://www.nizipmyo.com/gida-teknolojysy-programi/)
-   -   gıda teknolojisi (http://www.nizipmyo.com/gida-teknolojysy-programi/306-gyda-teknolojisi.html)

mustafakanal 23-09-2007 23:14

gıda teknolojisi
 
Programın Gerekçeleri:

Günümüzde hızlı teknolojik gelişmeler, iletişim, ulaşımda meydana gelen devrim niteliğindeki yenilikler, küreselleşme ve gümrük duvarlarının ortadan kalkması uluslararası düzeyde rekabeti en üst düzeye çıkarmış bulunmaktadır. K.K.T.C. için dünya piyasalarına kaliteli mal ve hizmet üretebilecek insan kaynaklarına sahip olmak büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası düzeyde meydana gelen bu gelişmeler eğitimin ve kaliteli işgücünün önemini ön plana çıkartmıştır. Gelişmelerin eğitime yüklediği yeni sorumluluklardan dolayı tüm dünyada var olan eğitim sistemleri yeniden gözden geçirilmekte, değişen koşullara uyumunu sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır.

Benzer çalışmalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yapılmıştır.Ağırlama ve Gıda Teknojisi alanında anketler uygulanmış, yüzyüze mülakatlar yoluyla işgücü ihtiyacı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalarda Turizm sektöründe ahçı, ahçı yardımcısı, gıda üretimi ve servisi alanında kontrölörlük alanlarında ihitaç olduğu belirlenmiştir.

Muhtemel Öğrenci Durumu:

Atatürk Meslek Lisesi, genel olarak son yıllarda öğrenci sayısını arttıran bir okuldur. Bu nedenle; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi açıldığında öğrenci akışının olacağı düşünülmektedir.

Üç yıllık öğretim programını tamamlayan Öğrenci

Soğuk Aşçı
Sıcak Aşçı
Tabldot Aşçı
Gıda Konrol Elemanı
Garson
Sağlık Zabıtası

NOT: Öğretim programı dahilinde oluşturulacak kısa kurslar yardımı ile;

Bulaşıkçı
Meydancı
Gıda Satış Elemanı
Temizlikçi
Servis Komisi

Okulun Öğretim Programı İle İlgili Olarak Fiziki Donanımı

Programın uygulanmasına yönelik olarak okulun fiziki kapasitesi ve öğretmen durumu yeterlidir. Ancak; Labratuvar ile ilgili uygulamalar konusunda ortak çalışılacak kurumlarala işbirliğine gidilecektir.
Programı Tamamlayan Bireylerin Muhtemel Ünvanları

* Soğuk Aşçı
* Sıcak Aşçı
* Tabldot Aşçı
* Gıda Konrol Elemanı
* Garson
* Sağlık Zabıtası

mustafakanal 23-09-2007 23:15

Ortak Çalışma Yürütülecek Kurumlar:

Öğretim programı uygulanırken aşagıda belirtilen kurumlar ile işbirliğine gidilecektir.Söz edilen işbirliği uygulama için öğrenci gönderme, işgücünden ve donanımdan karşılıklı yararlanma şeklinde olacaktır.

• Belediyeler
• Sağlık bakanlığı
• Veteriner Dairesi
• Besin Üretim İşletmeleri
• Devlet Labaratuvarı

Meslek Tanımları:

Sağlık Zabıtası: Belediye sınırları dahilinde bulunanan işyerlerini sağlık ve hijyen ilkelerine uygunluğunu kontrol eden elemandır.

Garson: Salon ve masa düzenlemesi, konuk karşılama, yiyecek ve içecek siparişi alma ve servis etme, özel teknikler kullanarak çeşitli yiyecek ve içecekleri hazırlama ve hesap tahsilatı işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
LİSE I.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ STAJ ÇALIŞMASI ESNASINDA


Koop Süt Gıda Labaratuvarı

Yakın Doğu İlkokulu Yemekhanesi

Yakın Doğu İlkokulu Öğretmen Yemekhanesi
Gıda Laboratuvar Elemanı: Her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Soğuk Mutfak Aşçısı: Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, soğuk olarak tüketilen çorba, et ve deniz ürünü, zeytinyağlı sebze ve bakliyat, meze yemekleriyle salata ve salata sosu hazırlama vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Sıcak Mutfak Aşçısı: Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, sıcak sosları, çorba ve konsomeleri, makarna, hamur işi, et ve deniz ürünü yemekleriyle kuru baklagiller ve sebze yemeklerini hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tabldot Aşçısı: Kendi başına ve belirli bir süre içinde, çorba, et, soğuk ve sıcak sebze, kuru baklagil yemeklerini, salata, makarna, pilav, hamur işleri ve sütlü tatlıları yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Süre: 3 yıl

EĞİTİM PROGRAMI

Genel Amaçlar:

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi öğretim programı bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler, özel mesleki bilgi beceriler yanında iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabile, alanda kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayabilen, alanı ile ilgili olarak sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet üretebilen, yaptığı işin kalitesinden sorumlu olabilen bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Öğretim Programı:

1-Bireyleri Ağırlama ve Gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte yetiştirmeyi,
2-Bireye mesleki bilgiler yanında problem çözme, yeniliklere uyum sağlama, alanında kendisini geliştirme becerilerini kazandırmayı,
3-Bireylere maliyet hesaplama, insan ilişkileri, girişimcilik konularında bilgi ve beceri kazandırmayı,
4-Mesleğinin gerektirdiği planlama, üretme, kalite kontrol ve pazarlama becerilerini kazandırmayı,
5-Gıda üretiminde kullanılan araç-gereçleri, bölümler arasındaki ilişkileri ve işbirliğinin gerekliliğini kavratmak ve ilgili formları kullanabilme becerilerini kazandırmayı,
6-Besin öğelerini v egörevlerini tanıyarak, besinlerin hazırlanmasında, pişilmesinde ve sakalanmasında besin öğesi kayıplarını enza indirmeyi,
7-Yiyecek hazırlama yöntemlerine uygun olarak sıcak ve soğuk yemekler hazırlayabilme becerisini kazandırmayı,
8-Yöntemlerine uygun unlu gıdaları hazırlama becerisi kazandırmayı,
9-Temel servis tekniklerini öğrenerek, amaca uygun servis yapabilme becerisini kazandırmayı,
10-Genel alanlar temizliği, yüzey temizliği yapabilmeyi aynı zamanda yapılan temizliği değerlendirebilme becerisini kazandırmayı,
11-Temel sağlık ve hijyen ilkelerine uygun olarak kendisinin ve çalıştığı ortamın, kullanılan araç ve gereçlerin steril olmasının gereğine inanınır, sterilizasyon tekniklerini uygulama becerisini kazandırmayı,
12-Gıda üretim teknojisinde üretim aşamalarını bilme ve farklı gıdalara uygulanan, farklı analiz yöntemlerini uygulama becerisini kazandırmayı,
13-Ekip çalışması yaparak, elemanlar arasında iş bölümü ve işbirliği sağlama becerisini kazandırmayı,
14-Müşteriler ile iyi ilişkiler kurarak, müşteri ihtiyaçlarını üretime yatsıtma becerisini kazandırmayı,
15-Satış ilkelerini uygulayarak, ürünü pazarlayabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

sembol 24-09-2007 00:09

mustafa abi ii hoş güzelde, okulumzu ve bizi ilgilendiren bişey göremedim ben.kıbrıstaki öğrencileri ilgilendiren konu .yüksekokulla alakası yak yaniii:)ama bilgiyi paylaşman güzel, bel ki gıda blm deki arkadaşlara faydalı olur. tşkler.

kim kay 24-09-2007 14:22

Gıda bölümü ve mezun olduktan sonraki durumlar
 
GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ


TANIM

Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında görev alan ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER

Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında;
- Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et
ürünleri, bitkisel gıdalar) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanır,
- Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler alır,
- Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapar, sonuçları yorumlar, gerekli raporları düzenler, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletir,
- Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlar,
- İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygular veya uygulanmasını sağlar,
- Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip eder,
- Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Her türlü gıda ve gıda katkı maddesi,
- Gıda üretiminde kullanılan makineler,
- Analizler için laboratuar araç gereçleri,
- Gerektiğinde bilgisayar,
- Çeşitli kimyasal maddeler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gıda teknolojisi teknisyeni olmak isteyenlerin;
- Normal düzeyde genel yeteneğe sahip,
- Kimya ve biyoloji konularına ilgili,
- Gözleri sağlam ve görme gücü yüksek,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Başkaları ile işbirliği yapabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gıda teknolojisi teknisyeni, özel sektörde gıda üreten fabrikaların üretim ve laboratuar bölümlerinde, kamu kuruluşlarının gıda laboratuarlarında görev yaparlar. Laboratuar ve iş ortamı temizdir. Ancak, üretim yapılan yer sıcak, rutubetli ve kokulu olabilir. Meslek elemanları gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, veterinerler, diyetisyenler ve gıda teknikerleriyle iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gıda teknolojisi teknisyenleri, gıda sanayii ile ilgili kamu (Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) ve özel sektör kuruluşlarında gıda üreten fabrikaların gıda laboratuarlarında ve özel gıda laboratuarlarında ara teknik eleman olarak çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Endüstri Meslek Liselerinin “gıda teknolojisi” bölümünde, Ayrıca Anadolu Kız Meslek /Anadolu Meslek Liseleri ile Kız Meslek Liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanının Gıda Analizi dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Endüstri meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.

- Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında başarılı olmak,
- Kız Meslek Liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Gıda teknolojisi teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi Endüstri Meslek liselerinde 3 yıl, Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek Liselerinde ve teknik liselerde 4 yıldır. Bu eğitimde öğrenciler; genel kültür dersleri olarak, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Yabancı Dil, DinKültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi. Teorik Meslek dersleri olarak; Teknik Resim, Temel Kimya, Analitik Kimya, Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Kimyası, Sınai Kimya, Gıda Üretim Makinaları, Gıda Analiz Metodları, Gıda Üretim Teknolojisi, Soğutma Tekniği. Uygulamalı meslek dersleri olarak; Kimya ve Mikrobiyoloji Laboratuarı, Gıda Laboratuarı ve Üretim Uygulama derslerini alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Gıda teknolojisi teknisyenleri, çalıştıkları kurum, kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef olabilirler.

Endüstri Meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Tavukçuluk, Et Endüstrisi, Gıda Teknolojisi, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Meyve-Sebze İşleme, Süt ve Ürünleri, Tavukçuluk, Un Üretim Teknolojisi, Yağ Endüstrisi önlisans programlarına sınavsız olarak girebilirler.

Anadolu Kız Meslek/Anadolu Meslek ve Kız Meslek Liselerinin “Ağırlama ve Gıda Teknolojisi alanından mezun olanlar; Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim), Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Turizm Animasyonu, programlarına sınavsız olarak girebilirler.

Endüstri meslek liselerinin “Gıda Teknolojisi” bölümünden mezun olanlar; Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

Ayrıca; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Alanından mezun olanlar; Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Teknolojisi Y.O.), Beslenme ve Diyetetik (Sağlık Y.O.), Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği, Konaklama İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turist Rehberliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O., Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Y.O.), Turizm ve Otel İşletmeciliği (Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.), Turizm ve Otelcilik ( Bilgisayar ve Turizm Yüksek Okulu) Turizm ve Otelcilik (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Turizm ve Otelcilik (Yabancı Diller Y.O.), Turizm ve Rehberlik (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ


· Meslek eğitimi süresince öğrenciler beceri eğitimi yaptıkları işletmede aylık olarak asgari ücretin % 30’ undan az olmamak üzere ücret alırlar.
· Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
· Bütün öğrenci haklarından yararlanır.
· Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

· Özel sektörde çalışanlar yeteneğine, işletmenin ücret politikasına göre asgari ücretten az olmamak üzere değişen miktarlarda ücret alırlar.
· Kamu sektöründe çalışanlar ise; lise mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlarlar ve asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı civarında ücret almaktadırlar.

Mustafa Budak 24-09-2007 15:21

bilgileriniz için -tsk ederiz sayın arkadslar

mustafakanal 25-02-2009 09:02

Bu konuda tozlanmış gıdacı arkadaşlar arşivde:)

max_cbt 18-08-2009 20:50

slm gıda teknolojisi iö nizip i kazandım nizipte devlet yurdu var mı birde iö harç parası ne kadar cvp verirseniz çok mutlu olrum

mustafakanal 19-08-2009 08:54

Alıntı:

max_cbt Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 26409)
slm gıda teknolojisi iö nizip i kazandım nizipte devlet yurdu var mı birde iö harç parası ne kadar cvp verirseniz çok mutlu olrum

Nizip'te, şuan da halihazırda devlet yurdu maalesef yok.
İnşallah en yakın zamanda açılacak.Ama bu sizin öğrenciliğiniz zamanına yetişirmi bilemiyorum.
Fakat,öğrencilerimizin mağdur olmayacakları şekilde, özel yurtlar ve Nizip'te bulunan belediye turistik oteli öğrencilerimize bu konuda destek olup kalacak yer sorununu çözmektedirler.
Harç parası konusunda ise, ilgili arkadaşlar size en yakın zamanda gereken cevabı vereceklerdir.

max_cbt 20-08-2009 14:44

ee ben kyk urdunda kalmak istiyorum önce okula mı kayıt yaptıracam yoksa kyk birde işim 1 günde biter mi yoksa uzama gibi bir durum olurmu

Mustafa Budak 20-08-2009 18:56

Yurt Kaydınızı yaptırın işinize de gelince 1 gün içerisinde son bulur. Harc Parası ise Gündüz 109 TL iö içinse 385 TL dir.

max_cbt 21-08-2009 08:13

çok sağolun gerçekten çok yardımcı oldunuz

meltem 21-08-2009 09:55

bişi sorcam bölüm bölüm harç ücreti değişiyomu???

dervisdörtbudak 21-08-2009 14:03

Alıntı:

meltem Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 26611)
bişi sorcam bölüm bölüm harç ücreti değişiyomu???

Yok. Bölüm bölüm harç ücreti değişmez. Bütün bölümlerin fiyatları aynıdır herkes aynı parayı yatırır. Fakat zannedersem katkı kredisimi falan bişey alanlar var onlar değişik yatırıyor.

meltem 21-08-2009 19:04

tşk ederim bilgilendirdginiz için....

qizemlikıs 11-10-2011 12:45

arkdslr bu unıversıte guzel mı dıstan bakıldıgından ilkokulumdan farksızz ...

qizemlikıs 11-10-2011 12:47

arkdslar bu nasıl unıversıte dısardan pek bakıımlı degıll unv bıle benzemıyo

mahmut 11-10-2011 20:05

Alıntı:

qizemlikıs Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 46877)
arkdslar bu nasıl unıversıte dısardan pek bakıımlı degıll unv bıle benzemıyo

üniversitenin dışını ne yapacan :) içi önemli içi :)


WEZ Format +2. Şuan Saat: 04:09.

Powered by vBulletin® Version 3.8.2